top of page

Regressionsterapi

Varför man genomgår en regression kan vara för sin egen inre utveckling, lösa upp blockeringar som man känner skapar problem i sitt vardagliga liv, relationsproblem, fysiska problem eller vid ren nyfikenhet.

Jag leder dig under djupavslappning tillbaka i tiden för att hitta tankar, känslor eller minnen,somkan ge olika symtom i både kropp och själ. När du blir medveten om mönster som du haft med dig och som nu påverkar eller hindrar dig på ett negativt sätt så kan du släppa taget om det som tynger digochsom på ett eller annat sätt ger dig spänningar eller blockeringar. Med hjälp av regressionen löser man upp dessa spänningar och blockeringar som tynger dig.Du kan dåbörja ta tag i ditt liv och göra de förändringar som kan behövas.

Regression jag kan erbjuda är:

*Barndomen-Tonår

*Tidigare Liv

*Till Livmodern

*Liv mellan liven

*Delpersonligheter

*Resan Fysiska

*ResanKänslomässiga

bottom of page